Оновлення в Team Fortress 2: Оптимізація, BattleBit Remastered та зниження цін